Angst voor Gods volk

En uit alle volken van het land sloten zich velen bij de Joden aan, want angst voor de Joden had zich van hen meester gemaakt (Est. 8:17).

Door ds David de Jong

Ik lees deze woorden met gemengde gevoelens. Ik zou niet graag willen dat er later in de geschiedenisboeken geschreven werd: “Veel mensen sloten zich bij de kerk aan, want angst voor de christenen had zich van hen meester gemaakt”. Maar het zou best eens kunnen zijn dat het er wel in komt te staan.

Er wordt wel eens gesproken van een Joodse lobby, maar er is net zo goed een christelijke lobby. In Amerika in elk geval wel. Elke president van de Verenigde Staten dient dan ook rekening te houden met die christelijke lobby, omdat die een machtsfactor van betekenis is. In Nederland is dat veel minder het geval. Toch zie je wel dat christenen, als ze mee mogen regeren, hun macht gebruiken om voor hun eigen belangen op te komen. Dan mogen op zondag wel de kerken, maar niet de winkels open. Ook al leidt dat er niet toe dat angst voor de christenen zich van de mensen meester maakt, het leidt er wel toe dat irritatie over de christenen zich van de mensen meester maakt. Terwijl christenen niet bekend moeten staan als irritante mensen, maar als vriendelijke mensen.

Zo schrijft de apostel Paulus het ons voor in zijn brief aan de Filippenzen: “Laat iedereen u kennen als vriendelijk mensen. De Heer is nabij”. Zou het verband tussen die twee zinnetjes kunnen zijn dat jij Gods koninkrijk niet op aarde hoeft te brengen, als je gelooft dat de Heer zelf dat elk moment kan komen doen? God vestigt zijn rijk niet met de menselijke middelen van krachtdadig en gewelddadig optreden, maar door zijn dienaar: Jezus, die weerloos aan een kruis hing. Of zoals een paaslied het onder woorden brengt: “De donkere weg die Hij betrad komt uit in ’t hemelrijk, en wie Hem volgen op dat pad, worden aan Hem gelijk”.

  • Kerkelijk Leven
    In Kerkelijk Leven wordt ingegaan op de schorsing van de GKv bij de ICRC (International Council of Reformed Churches). De schorsing gebeurde op formele gronden, niet op inhoudelijke discussie (die werd geweigerd).
  • Afscheid
    Het GKB heeft afscheid genomen van Henk Siegers. Vanaf 1997 was hij verbonden aan ons blad en sinds 2011 hoofdredacteur.
  • Schijnwerper
    De Schijnwerper is gericht op ds Rob Nijhoff, nieuwe predikant van de GKv Duiven-Velp.