Ik snap jou niet

'Begrijpt u dit niet,' zei Jezus, 'terwijl u een leraar van Israël bent?' (Joh. 3:10)

door  ds David de Jong

Nikodemus had beter moeten weten. Want Mozes had al gezegd: "Besnijd daarom  uw hart en wees niet langer halsstarrig" (Deut. 10:16). Om bij het volk van God te mogen horen, moet er meer gebeuren dan alleen een uitwendige handeling. Wat verkeerd is in je hárt moet weggesneden worden. Je moet vanbinnen helemaal nieuw worden. In Mozes' voetspoor kondigden profeten die het gevoel hadden tot dovemans oren te spreken, dan ook een harttransplantatie aan: een hart van steen maakt plaats voor een hart van vlees. Pas als God met zijn Geest in het binnenste van zijn mensen woonde en zij in zijn Geest leefden, zou Hij hun God kunnen zijn en zouden zij zijn volk kunnen zijn (Ezech. 36:26-28).

Maar als Jezus zegt dat je opnieuw geboren moet worden om het koninkrijk van God te kunnen binnengaan, spreekt Hij voor Nikodemus in raadselen. Wedergeboorte? Hij kan zich er niets bij voorstellen. Ook na Jezus' uitleg niet. Dan barst Jezus uit: "Begrijpt u dit niet, terwijl u een leraar van Israël bent?" Je zult dus voorgangers de kost geven die maar zwijgen over de wedergeboorte.

Maar ook als je geen voorganger bent, heeft Jezus' onbegrip je iets te zeggen. Je kent de Bijbel misschien niet zo goed als Nikodemus, maar je bent wel gedoopt. Dan zou je toch moeten weten dat je geen enkele reden hebt om te menen dat God jou wel zal nemen zoals je bent? Hij heeft juist bij je doop tegen je gezegd dat Hij je niet neemt zoals je bent. Als je niet opnieuw geboren wordt, dan kun je met geen mogelijkheid in Gods koninkrijk komen. "Maar ik heb nooit geweten dat mijn doop dat inhield!" Dan weet je het nu. Als je vanaf nu nog steeds meent dat misschien een paar dingen in je leven anders moeten, maar je niet zelf totaal anders hoeft te worden, hoor Jezus dan ook tegen jou zeggen: "Ik begrijp jou niet".

  • Lied van de Maand
    Het Lied van de Maand komt uit het Liedboek 2013 en vraagt van ons dat wij God dienen met lijf en leden. De intentie daarbij is dat wij beeld van Christus zijn.
  • Kerkelijk Leven
    In Kerkelijk Leven een kort verslag van de constituerende vergadering van de Generale Synode van Meppel. In deze vergadering werd het Moderamen van de GS gekozen. De synodeleden werden opgeroepen om een dienaar van God te zijn.
  • Kerk Onderweg
    In de rubriek Opvoeding wordt de vraag aan de orde gesteld of jongeren nog wel wat leren door het gebruik van de smartphone. De maatschappij verandert en de vraag is hierbij hoe hiermee omgegaan wordt.