Als het Lam gaat trouwen

Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd (Openb. 19:9).

door ds David de Jong

'Het bruiloftsmaal van het Lam'. Een lam dat gaat trouwen? Waar je bij een lam ook aan denkt, niet aan een bruiloft. Maar waaraan dan wel? Lammetjes zijn vooral klein, onschuldig en zacht. Maar je weet ook wel dat er heel andere dieren zijn die niet zo klein, zo onschuldig, zo zacht zijn. Je moet er toch niet aan denken dat zo'n lammetje gegrepen wordt door een vos of door een wolf of door een leeuw?

Toch wordt de Here Jezus een lammetje genoemd. Misschien vind je dat ook nog wel passen bij de Here Jezus. Want als er iemand lief en onschuldig en zacht is, dan de Here Jezus wel. Maar als Hij alleen maar lief en onschuldig en zacht is, heb je dan wel wat aan Hem? Hoe kan een lam je nu helpen als je ziek bent of als je gepest wordt of als je vader en moeder niet meer van elkaar houden? Maar misschien denk je ook wel aan alle verschrikkelijke dingen die er in de wereld gebeuren: landen die elkaar bedreigen met een kernwapen, eilanden die vernield worden door een storm, huizen die platgebrand worden door het leger van je eigen land, mensen die vanuit een hotelraam neergeschoten worden als ze naar een concert luisteren. Wat kan een lam daar nou aan veranderen? Je zou zeggen: in een wereld waar zulke dingen gebeuren gaat een lam er als eerste aan.

Toch ziet Johannes in een van zijn visioenen dat Lam staan. Het ziet eruit alsof het geslacht is (5:6). Blijkbaar kun je zien dat dat Lam de keel is doorgesneden. Toch ligt het niet, maar het staat. Hoe kan dat? Want in de wereld die wij kennen kan een lam alleen maar slachtoffer zijn. Toch staat dit Lam recht overeind. Met dat beeld mag Johannes mensen bemoedigen die het lijden aan het kwaad dat deze wereld beheerst. Zij horen voor altijd bij Hem: het slachtoffer dat leeft. Want het Lam heeft de toekomst.

  • Kerkelijk Leven
    Ik blijf, is de titel van Kerkelijk Leven, waarin Henk Siegers deze keer vanuit de belijdenissen beargumenteert waarom het belangrijk is om nu elkaar als broeders en zusters vast te houden: in eenheid met Christus.
  • Nieuws uit de kerken
    E&R bestaat 45 jaar, en daar moet aandacht aan gegeven worden. Nieuws uit de kerken belicht kort het jubileumweekend en de werkzaamheden van E&R.
  • Kanttekeningen
    De Kanttekeningen worden deze editie voor het laatst geplaatst bij een artikel van dr Steensma over echtscheiding in het Jodendom.