Verscheurend wantrouwen

 

Werkelijk, het is verre van ons om tegen de HEER in opstand te komen en ons nu van hem af te keren door nog een tweede altaar te bouwen, naast het altaar van de HEER, onze God, dat voor zijn tabernakel staat (Joz. 22:29).

door ds David de Jong

Er is een heel diep wantrouwen aan het licht gekomen tussen de stammen van Israël. Dat is vooral zo verdrietig, omdat het wonen in het beloofde land nog moest beginnen. Al die jaren hadden de stammen Ruben, Gad en half Manasse zij aan zij met de andere stammen van Israël gestreden om een land te veroveren waar ze zelf niet zouden gaan wonen. Hun erfdeel lag immers aan de overkant van de Jordaan. Maar ze zijn nog onderweg naar hun stamgebied, als het leger van Israël hun al op de hielen zit. Want "heb je 't al gehoord? Ruben, Gad en Manasse hebben een eigen altaar voor de Here gebouwd". 

Het wrange is dat Ruben, Gad en half Manasse dat altaar juist gebouwd hadden omdat ze er al bang voor waren dat er zo over hen gedacht werd. Daarom bouwen ze bij de Jordaan een kopie van het altaar in Silo, om de andere stammen eraan te herinneren: Aan de overkant van de Jordaan wonen mensen die net als wij de Here dienen.

 Als Jozua Ruben, Gad en half Manasse naar hun tenten stuurt, houdt hij hun het grote en eerste gebod voor: "Heb de HEER, uw God, lief, leef zijn geboden na, wees hem toegedaan en dien hem met hart en ziel". Maar als de geschiedenis van Jozua 22 ons één ding leert, dan wel dat het tweede gebod daaraan gelijk is: "Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden vormen de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat", zegt Jezus. 

We hebben Hem niet goed begrepen als we menen dat de liefde voor elkaar pas na de liefde voor God komt. De liefde voor God leer je in de omgang met elkaar. Want pas als we elkaar gaan verdragen en vergeven, ontdekken we hoeveel God van ons te verdragen en hoeveel Hij ons te vergeven heeft. 

  • In de schijnwerper
    De schijnwerper staat op ds Joop Schreuder. Nu hij een paar weken geleden met emeritaat is gegaan, wordt er regelmatig tegen hem gezegd: “Tijd om te genieten dominee”. Hij beantwoordt die opmerking steeds met: “Ik heb altijd van mijn werk genoten”.
  • Kerkelijk Leven
    In Kerkelijk Leven stelt Heerco Walinga vragen over de Vrijmaking. "Als ik denk aan de persoonlijke verhalen en kijk naar wat er in de jaren voor de Vrijmaking gebeurde, dan rijzen er toch vragen. Vragen van een kind van de Vrijmaking."
  • Schriftwerk
    In Schriftwerk een studie van Henk Jan Visser over de wetteloze mens uit de brief aan de Thessalonicenzen. Is deze wetteloze mens een historisch figuur? Of moeten we het meer symbolisch opvatten als de antichrist, een mens die alsof hij een god is en zich als god laat vereren?