Eén keer en nooit weer

 

'En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male aanschouwd worden' (Hebr. 9:27,28)

door ds David de Jong

Het is even omdenken. Want we hebben geleerd dat feiten die niet herhaalbaar zijn, geen feiten zijn. Maar volgens Gods woord zijn het daarom juist heilsfeiten. Ook Christus leefde maar één keer. Ook voor Hem was er na zijn dood geen herkansing. Gesteld dat Hij zijn taak om ons te redden van onze zonden niet afgekregen had, dan had ook Hij van God geen tweede kans gekregen om zijn werk af te maken. Geen enkel mens krijgt die kans van God, dus ook de mens Christus Jezus niet. 

Maar Hij hoefde ook geen tweede kans. Want Hij heeft Zich éénmaal voor ons, zondaren, opgeofferd, dus waarom zou er een tweede maal moeten volgen? Zeker, Hij zal nog een tweede maal hier op aarde verschijnen, maar dan niet om ons van onze zonden te redden. Die zijn immers al verzoend. Als Hij voor de tweede keer verschijnt is dat om ons geloven te veranderen in zien. 

Wat betekent dat voor nu? H.F. Kohlbrugge zei het zo: "Als Christus de zonden van velen op Zich genomen heeft, dan hoef ik alleen maar zonden te hebben, om bij die velen te mogen horen". Dat lijkt merkwaardig. Toch is het zo en niet anders. Christus zelf heeft toch gezegd: "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars"? Wie dus straks wil delen in het herstel van alle dingen, die moet niet zijn goede daden bijeen gaan harken, maar zijn slechte daden. Want Christus is niet naar de aarde gekomen om je verdiensten te belonen, maar om je zonden te vergeven. Draai jezelf dan geen rad voor de ogen door het oordeel tegemoet te reizen met de dingen die goed gegaan zijn. Dat is net zo dwaas als met een lekke uitlaat naar de Kwik-Fit rijden in de hoop van de monteur te horen te krijgen dat je banden nog goed zijn. 

  • In de schijnwerper
    De Schijnwerper gaat over de doop. Wie doop en Reformatie zegt, zegt ook verbond. Het genadeverbond is de grondslag van de kinderdoop.
  • Kerkelijk Leven
    In Kerkelijk Leven gaat drs P. Houtman in op het rapport 'Samen dienen'. Hieruit blijkt dat er rond 'de vrouw in het ambt' allerlei nuanceringen en tussenoplossingen mogelijk zijn. 
  • Voor u aan het werk
    In Voor u aan het werk zit Koos Tamminga te zwoegen op de zolder van de TU in Kampen Hij werkt aan een onderzoek over inclusief kerk-zijn, waarbij hij het project Hart van Vathorst in Amersfoort onder de loep neemt.