Kerkelijk Leven

In Kerkelijk Leven schrijft Rutger Heij dat het sola scriptura geen einde maakt aan de kerkelijke discussies. Zelfs met het volgen van enkel de Schrift kunnen de meningen uiteen lopen, zie bijvoorbeeld de discussie vorig jaar over de vrouw in het ambt.

  • Kerkelijk Leven
    In Kerkelijk Leven schrijft Rutger Heij dat het sola scriptura geen einde maakt aan de kerkelijke discussies. Zelfs met het volgen van enkel de Schrift kunnen de meningen uiteen lopen, zie bijvoorbeeld de discussie vorig jaar over de vrouw in het ambt.
  • Dordrecht 400 jaar
    Dordrecht 400 jaar is een nieuwe tijdelijke rubriek, waarin het nieuwe herdenkingsjaar ingeleid wordt: in 2018 en 2019 herdenken we de Nationale Synode van Dordrecht en de invloed ervan op de Nederlandse Kerken.
  • Schijnwerper
    De Schijnwerper belicht de invloed die Luther en de Bijbel op de componist Johann Sebastian Bach heeft gehad. Een afsluiting van het Lutherjaar.