Schijnwerper

Orgaandonor zijn heeft een nieuwe inhoud gekregen met de donorwet die eerder dit jaar is aangenomen. Jan Kuiper schrijft in de Schijnwerper over een christelijke houding ten aanzien van orgaandonatie.

  • Kerkelijk Leven
    In Kerkelijk Leven staat Emo Bos stil bij de vraag of revisie van een reeds genomen synodebesluit zinvol is. Hij spitst dit toe op de situatie zoals deze is ontstaan na het openzetten van de bijzondere ambten voor zusters.
  • Open Vensters
    Open Vensters belicht voor de tweede keer een verhaal van Wycliffe bijbelvertalers. Bart Sikkema vertelt over wat mensen bezielt om als zendeling of bijbelvertaler aan het werk te gaan.
  • Schijnwerper
    Orgaandonor zijn heeft een nieuwe inhoud gekregen met de donorwet die eerder dit jaar is aangenomen. Jan Kuiper schrijft in de Schijnwerper over een christelijke houding ten aanzien van orgaandonatie.