Algemene voorwaarden

BDUvakmedia is zeer zorgvuldig in de samenstelling en het beheer van haar websites. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan BDUvakmedia geen aansprakelijkheid aanvaarden. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de door BDUvakmedia aangeboden content die afkomstig is van derden. Evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend.