Colofon

Gereformeerd kerkbladGereformeerd Kerkblad december 2019

Redactie-Secretariaat
Aanleveradres voor classisverslagen en persberichten:
Jac. de Groot
Ballade 12
8265 SB Kampen
gereformeerd.kerkblad@gmail.com

Eindredactie
Ds. Henk Jan Visser (eindredacteur)
Jac de Groot MA

Redactie
J.A. de Groot MA groot.jac.de@gmail.com
ds R.P. Heij rheij@hetnet.nl
drs P. Houtman piet.houtman@hotmail.com
ds. H.J. Visser henkjanvisser8@gmail.com
H. Walinga hwalinga@walinga.org

Redactioneel medewerker
A.M. Pathuis anne-maaike@live.nl

Bladmanagement
BDUvakmedia
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
0342 – 494846

Aanleveradres voor kerkdiensten:
kerkdiensten.gkb@bdu.nl
0342 – 494882

Opgave advertenties
Roel Abraham
Tel.: 06-54274244
E-mail: r.abraham@bdu.nl

Abonnementen
Voor aanvragen/wijzigen abonnement op Gereformeerd Kerkblad
BDUvakmedia
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
Tel.: 0342-494 884
E-mail: abonneeservice@bdu.nl