Colofon

Gereformeerd kerkbladGereformeerd Kerkblad december 2019

Redactie-Secretariaat
Cees Benard, Wortelakker 18, 8091 ME  Wezep
De redactie behoudt zich het recht voor verslagen en berichten in te korten
gereformeerd.kerkblad@gmail.com

Eindredactie
drs Piet Houtman

Redactie
C.M. Benard – cmbenard@kpnmail.nl
J.A. de Groot MA – j.a.degroot@mailbox.org
ds R.P. Heij – rheij@hetnet.nl
drs P. Houtman – piet.houtman@hotmail.com
A.M. Pathuis – anne-maaike@live.nl
F. Pathuis – fpathuis@kpnplanet.nl
J. Woudt – jwoudt@hotmail.com

Redactioneel medewerker
Jetze Baas (Barneveld)
Jan Bollemaat (Dalfsen)
Ds. H.K. Bouwkamp (Oldebroek)
Ds. D. Dreschler (Heemse)
Ds. D. de Jong (Den Ham)
Huib Noordzij (Barneveld)
Marina van der Ploeg-Schuurman (Uithuizen)
Hugo de Vries Rzn (Zwolle)
Heerco Walinga (Ermelo)

Bladmanagement
BDUvakmedia
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
0342 – 494846

Aanleveradres voor kerkdiensten:
kerkdiensten.gkb@bdu.nl
0342 – 494882

Opgave advertenties
Roel Abraham
Tel.: 06-54274244
E-mail: r.abraham@bdu.nl

Abonnementen
Voor aanvragen/wijzigen abonnement op Gereformeerd Kerkblad
BDUvakmedia
Postbus 67, 3770 AB Barneveld
Tel.: 0342-494 884
E-mail: abonneeservice@bdu.nl