Een selectie van artikelen uit het Gereformeerd Kerkblad

Actueel

Kroonbede


Het begon in Den Haag zelf, het hol van de Nederlandse leeuw, en was de aanleiding de geleidelijke verbleking van de traditionele bede aan het…
Lees meer
Actueel

Preken voor jongeren


‘Te vaak horen we preken die niet over ons leven gaan.’ Die komt wel binnen bij mij. Want dit is wel het laatste wat ik…
Lees meer
Actueel

De stem van de kerk


Bed, bad, brood – dat had de tot het uiterste opgerekte coalitie uiteindelijk kunnen doen knappen. Met aan de ene kant een christelijke partij, het…
Lees meer
Actueel

Laat je zien!


Je ziet steeds meer wandelaars ’s avonds met zo’n geel hesje lopen. Ook wie op de fiets door het donker moet doet er goed aan…
Lees meer
Actueel

Leren van kleren (2)


De goede (ook wel heilige of stille) week begint. De jubel klonk: ‘Hosanna!’ Maar een paar dagen later was het enthousiasme bekoeld, de stemming gedaald…
Lees meer
Actueel

Leren van kleren


De goede (ook wel heilige of stille) week begint. De jubel klonk: ‘Hosanna!’ Maar een paar dagen later was het enthousiasme bekoeld, de stemming gedaald…
Lees meer
Actueel

Wolven en mensen


De das is beschermd. Daar is een goede reden voor: de soort dreigt anders uit te sterven in ons land. Maar nu heeft de grootste…
Lees meer
Actueel

Stromen van (levend) water in Zimbabwe


“Ik weet dat jullie kerkgangers het goede met de mensen voor hebben”, zei het traditionele dorpshoofd in Zimbabwe, en hij doneerde 24 hectare grond aan…
Lees meer
Actueel

Belijdenisgeschriften en kerkorde in de NeGK


Op verschillende plaatsen in het land zijn door de groep BezinningGKV regio-avonden georganiseerd. Het doel was om bezwaarde broeders en zusters binnen en al afgescheidenen…
Lees meer