Een selectie van artikelen uit het Gereformeerd Kerkblad

Actueel

Mede mogelijk gemaakt door…


Het kerkelijk leven komt deze weken weer op gang. Het is de tijd van startzondagen voor de gemeente, escaperooms voor de oudere jeugd, barbecues voor…
Lees meer
Actueel

Fight, flight, freeze – of faith?


“Dit zei God, de Heer, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie…
Lees meer
Actueel

De klimaatramp en het terrasje


Kun je nog wel zonder zorg op een terrasje zitten – zij het dan wel in de schaduw? Het schadelijke vliegen gaat door, na de…
Lees meer
Actueel

Gods gedachten


‘Noach bouwde een altaar voor de HEER; daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. De geur van de offers…
Lees meer
Actueel

Trendbreuk


Het kerkbezoek loopt terug. Ik maak me daar zorgen over. In kerken om ons heen is dit al jaren een trend: kerken lopen leeg en…
Lees meer
Actueel

Waarheid


Het woord ‘stikstof’ zong rond in het nieuws. Ik begreep dat een lang smeulend probleem hevig oplaaide. Onontkoombaar, dacht ik. Maar als er beweerd werd…
Lees meer
Actueel

De vervolgde kerk


Afgelopen zondag (12 juni) was het de zondag voor de vervolgde kerk. Wereldwijd lijden zo’n 360 miljoen christenen onder geloofsvervolging, onderdrukking, geweld en discriminatie. In…
Lees meer
Actueel

Blootvoets


Komende donderdag is het Hemelvaartsdag. Dan kan ik om de hoek waar ik woon, in de Vreugderijkerwaard, dauwtrappen. Vroeg opstaan, van 6.00-8.00 uur met de…
Lees meer
Actueel

Stil, luister


4 mei, Dodenherdenking. Deze keer denken we ook aan Oekraïne. In de twee minuten stilte op de Waalsdorpervlakte hoor je op de tv alleen vogels…
Lees meer