Blijven bidden

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Er wordt wel eens gezegd ‘nood leert bidden’. Daarmee wordt bedoeld, als we in een moeilijke situatie zitten gaan we opeens God om hulp vragen: als er oorlog is in Europa, als een ernstige ziekte ons leven bedreigt. De keerzijde hiervan is dat bidden blijkbaar gemakkelijk versloft en er bij inschiet.

Het belangrijkste aan bidden is aanbidden. Zeggen dat je van God houdt, Hem loven en prijzen en zijn naam groot maken. Zie v/a 116 en 125 van de Catechismus. In het boek Openbaring ontdek je dat Gods tegenstander die aanbidding juist wil verhinderen door brute vervolging en subtiele misleiding. Had iemand als Daniël te maken met brute vervolging (hoofdstuk 6), wij eerder met subtiele misleiding. Waarom vinden wij het moeilijk om te blijven bidden? We zijn vaak druk/maken ons druk. Er verandert voor ons gevoel zo weinig wanneer we bidden. Het lijkt er steeds meer op dat we voor onszelf kunnen zorgen. En misschien schamen we ons er ook wel voor om (in publieke ruimtes) te bidden omdat in ons land het idee heerst dat weldenkende mensen niet geloven.

Ook als je blijft bidden is de vraag nog wel waar je voor bidt. Volgens mij vergeten wij gemakkelijk bepaalde dingen. Wij bidden wel om eten en drinken, maar bidden we ook om de komst van Gods koninkrijk? Wij bidden wel om vergeving, maar blijven we ook bidden om vernieuwing en verandering? Wij bidden voor de armen, maar leggen we het gevaar van onze rijkdom ook aan God voor? Wij bidden om gezondheid, maar bidden we ook om geloof? We bidden voor de zieken, maar bidden we ook om acceptatie van Gods weg met ons als we ziek blijven? We bidden om vrede, maar blijven we ook bidden om kracht voor de geestelijke strijd?

Hoe gemakkelijk zijn wij in onze gebeden gericht op onze eigen belangen. Zo eist de zonde zelfs in onze gebeden zijn plek op. Gelukkig kan God je in een situatie brengen waarin je echt moet kiezen tussen Hem en jezelf. Wat ik troostvol vind is dat Jezus ons leerde bidden; het Onze Vader. Als je dat gebed bekijkt ontdek je dat het in alles gaat om Gods eer en zijn koninkrijk.

Oefen met bidden voor Gods zaak. Dat betekent dat je in je gebed gericht bent op God en op wat Hij belangrijk vindt. Luister eens met die oren naar je eigen bidden. Maarten Luther zei: bidden is God met zijn eigen beloften om de oren slaan. Het gaat dus om de beloften van God.