Een selectie van artikelen uit het Gereformeerd Kerkblad

Actueel

Lost christianity


Christendom is meer dan datgene wat wij in West-Europa ervan gemaakt hebben. Al lijkt het wereldchristendom geheel te zijn beïnvloed door Rooms-Katholicisme en Protestantisme. Het…
Lees meer
Actueel

Een betrouwbare Bijbel


Als je de Bijbel letterlijk neemt loop je vast. Voor veel mensen is het feit dat je de Bijbel niet letterlijk kunt nemen een reden…
Lees meer
Actueel

Sabbatsjaren


Het jaar 2023 begon op een zondag en eindigde op een zondag. Een heel jaar ingeklemd door de zondag. Dit gold ook voor 2006 en…
Lees meer
Actueel

Bijna


‘U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten…
Lees meer
Actueel

Het werk van God is er wel!


Niet alles kan. En zeker niet alles tegelijk. We kunnen niet én voldoende huizen ter beschikking stellen aan woningzoekenden én een intensieve land- en tuinbouw…
Lees meer
Actueel

Wonderful


Kerst is the most wonderful time of the year (Andy Williams). Maar wat maakt kerst zo vrolijk en bijzonder? Dat God vreugde geeft juist in…
Lees meer
Actueel

Kroonbede


Het begon in Den Haag zelf, het hol van de Nederlandse leeuw, en was de aanleiding de geleidelijke verbleking van de traditionele bede aan het…
Lees meer
Actueel

Preken voor jongeren


‘Te vaak horen we preken die niet over ons leven gaan.’ Die komt wel binnen bij mij. Want dit is wel het laatste wat ik…
Lees meer
Actueel

De stem van de kerk


Bed, bad, brood – dat had de tot het uiterste opgerekte coalitie uiteindelijk kunnen doen knappen. Met aan de ene kant een christelijke partij, het…
Lees meer