Effect van de opstanding

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Wat verandert er door de realiteit van de opstanding in jouw leven? In dit artikel ga ik uit van de historische werkelijkheid van de opstanding van Jezus. In de papieren versie van ons blad (22 maart 2024) noemde ik vier bewijzen daarvoor. Maar wat heeft de realiteit van de opstanding voor effect op jouw leven?

Opgezette leeuw

Ik kijk daarvoor naar 1 Korintiërs 15:17-18 waar staat: ‘Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered.’ Dit kun je omdraaien: dat Jezus echt is opgestaan maakt je geloof zinvol, als levende Heer bevrijdt Hij je van je zonden en zij die sterven worden gered. Laat me eerst wat voorbeelden geven om helder te krijgen hoe de realiteit van de opstanding effect zou moeten hebben op je leven. Bedenk eens wat voor jou het verschil is tussen een opgezette leeuw en een echte. Ik denk dat je wel naast een opgezette leeuw durft te gaan staan maar niet naast een echte. Voor een echte, levende leeuw heb je diep ontzag. Dat is een wild beest. Ongetemd. Met machtige kaken. Indrukwekkend. Maar zodra die opgezet is kun je er gewoon naast gaan staan. Wat is het verschil tussen een baby en een pop? Als je met een pop speelt en je bent klaar, leg je hem gewoon weg. Maar voor een baby moet je de hele tijd zorgen. Vader en moeder ben je 24/7. Je kunt niet zomaar de deur uitlopen. Een baby bepaalt je leven. Zelfs als je met zijn tweeën weg zouden gaan omdat opa of oma oppast, dan nog ben je met je gedachten bij je kind.

 

Hij is echt

Dit is ook het verschil tussen een levende Jezus en een Jezus die niet zou zijn opgestaan. Dat Jezus is opgestaan betekent dat je ontzag voor Hem hebt, dat je rekening met Hem houdt. Het betekent dat je met Hem kunt praten, Hem je vragen kunt stellen. Het betekent dat je in gedachten bij Hem bent. Hij is echt, Hij is dichtbij, Hij heeft alle macht. En je gaat Hem ontmoeten, vroeger of later. Zo moet de realiteit van de opstanding van Jezus effect op je hebben.

 

Met vertrouwen door de wereld

Vanuit 1 Korintiërs 15:17-18 kun je zeggen: dat Jezus echt is opgestaan betekent dat je geloof zin heeft, dat je van je zonden bevrijd bent en dat zij die sterven worden gered. Bij dat eerste moet ik denken aan Matteüs 28:20 waar Jezus zegt: ‘Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ In die hulp geloven heeft alleen zin als Jezus leeft. Laat het effect van de realiteit van Jezus’ opstanding zijn dat je met vertrouwen door deze wereld gaat.

 

Geen zonden die je achtervolgen

Bij het tweede, dat je van je zonden bevrijd bent, moet ik denken aan Hebreeën 7. Daar wordt het offer van Jezus vergeleken met de offers die de priesters in het Oude Testament brachten. Het offer van Jezus is veel beter, veel krachtiger en zijn voorbede voor jou gaat altijd door. Vers 25 zegt: Jezus kan ‘allen die God door Hem naderen volkomen redden, omdat Hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.’ Laat het effect van de realiteit van Jezus’ opstanding zijn dat je heel zeker weet dat jouw zonden je echt niet meer achtervolgen.

 

Verwachting rond het graf

Bij het derde, dat zij die sterven worden gered, denk ik aan 1 Tessalonicenzen 4:14: ‘Als we geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf.’ Omdat Jezus leeft blijven zij die ons hier op aarde ontvallen zijn in zijn aandacht. Zij worden niet vergeten. Ook niet als allen hier op aarde die hen niet vergeten, gestorven zijn. Marcus 13:26-27 zegt over het einde van deze wereld: ‘Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal Hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.’ Laat het effect van de realiteit van Jezus’ opstanding zijn dat je verwacht met heel veel mensen samen de eeuwigheid door te brengen.

 

Hoe dan?

Kijk eens om je heen en praat met mensen: ze zijn er, mensen die met vertrouwen door het leven gaan. Mensen die heel zeker weten dat hun zonden hen niet meer achtervolgen. En mensen die uitzien naar het leven samen met die enorme massa mensen die gered worden. Hoe kan dit, hoe zijn ze zo geworden? Waar komt dit vandaan? Van Jezus zelf, die leeft en dit in mensen bewerkt. Wat de realiteit van de opstanding weer bewijst.

Door ds Rutger Heij