De Koning onttroond?

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Het coronavirus waart door het land en gisteren kondigde premier Rutte drastische maatregelen af voor wat betreft evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 mensen: die zijn verboden. Ook kerkdiensten vallen hieronder. Verschillende kerken binnen de GKv hebben al publiekelijk of intern aangekondigd de kerkdiensten voor de komende weken geheel af te gelasten of de kerkleden gefaseerd naar de kerk te laten gaan. Een wereldgebeurtenis die het hart van de kerk zo duidelijk raken, dat maken wij niet vaak mee.

Door Jac de Groot MA

Als christenen geloven wij dat God alles in de hand heeft; Hij is het die zorgt. Daarom vierden wij deze week ook Biddag voor gewas en arbeid. Vaak wordt het afgekort naar Biddag, of Biddag voor gewas. Nu blijkt maar weer dat ook arbeid niet vanzelfsprekend is. Werk verrichten is pas goed mogelijk wanneer de fysieke en geestelijke gesteldheid van de mens dit toelaat. Biddag voor gewas en arbeid, nemen we het vaak niet voor zich? Biddag, dat hoort erbij en we gaan naar de kerk zonder er echt bij na te denken. In 2020 is zichtbaarder dat Biddag niet zomaar een extra kerkdienst is. We kunnen het coronavirus niet zomaar afdoen als, iets dat kan gebeuren omdat het wetenschappelijk te verklaren is hoe dit virus werkt en zich gedraagt. In de Middeleeuwen en de Vroegmoderne tijd konden mensen dit niet verklaren, maar vertrouwden zij op God, op Zijn goede zorg. Dit is iets wat wij mensen in een postindustriële samenleving zijn kwijtgeraakt.
Daags na Biddag voor gewas en arbeid ineens de afkondiging dat alle bijeenkomsten van meer dan 100 mensen worden afgelast. Wat doen wij daarmee? Enerzijds moeten we de overheid gehoorzamen, de overheid is door God ingesteld om het goede voor haar onderdanen te zoeken. Aan de andere kant moeten we God meer gehoorzamen dan mensen. Is het afgelasten van kerkdiensten dan wel zo noodzakelijk? Ik zie meer in de oplossing om kerkleden gefaseerd naar de kerk te laten gaan, verspreid over heel de zondag.
Het coronavirus is geen Godsoordeel over de wereld. Het coronavirus is geen straf; veel meer is het een beproeving. En dan niet een beproeving voor hulpdiensten en het RIVM, of voor de mensen die hun uitjes naar het voetbal of theater ineens moeten missen, maar voor de christenen. Dit virus laat zien dat de Satan op aarde nog steeds veel macht heeft, macht om de christenen bij Jezus weg te houden. Het is de wil van Satan om mensen weg te houden van de prediking van het Evangelie en de Sacramenten.
Het Avondmaal kan in een andere vorm gegoten worden, de wijn letterlijk, zodat toch de viering van het offer van Christus doorgang kan vinden en dat is wat kerken de afgelopen weken hebben gedaan, de Avondmaalsviering aanpassen. Satan gaat nu een stap verder: de besmettelijkheid van het coronavirus is zó groot, en net zo makkelijk overdraagbaar als een gewone verkoudheid, dat het de overheden noodzaakt om bijeenkomsten met meer dan 100 personen af te gelasten.
Daarmee raak je het hart van de kerk: de erediensten, daar waar de grote Communie tussen God en gelovigen plaatsvindt. Dáárom is het juist nu zo belangrijk dat er wél kerkdiensten belegd worden, en ja ook deze kunnen in een andere vorm gegoten worden: per wijk, of op alfabetische volgorde en verspreid over heel de zondag zodat we toch onder het Evangelie van genade en genezing mogen komen.
Als je kunt: Ga naar een kerkdienst zondag en laat het nogmaals een Biddag voor gewas en arbeid zijn! Maar, neem wel de regels van de overheid in acht, dus niet meer dan 100 personen. Als christenen mogen we laten zien dat wij een Koning aanbidden die machtiger is dan aardse overheden, die boven wereldschokkende gebeurtenissen staat. Een Koning die niet onttroond wordt door de kroon van Satan, het coronavirus. Want deze verloren wereld heeft God nodig, deze zieke wereld heeft de Geneesheer nodig.