De stem van de kerk

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Bed, bad, brood – dat had de tot het uiterste opgerekte coalitie uiteindelijk kunnen doen knappen. Met aan de ene kant een christelijke partij, het CDA, met de liberale VVD, en pal daartegenover een andere christelijke partij, de ChristenUnie, met een tegenstander van het christelijk geloof, D66. Wat kun je als christen dan nog zeggen? Wacht, er is, helemaal afgezien van politieke partijen, een kerk. Heeft zij in dit dilemma een eigen stem?

Door drs Piet Houtman

 

De discussie is gepolariseerd. ‘Rechts’ wil de opvang van vluchtelingen en asielzoekers zo veel mogelijk afknijpen. ‘Links’ wil een humaan beleid.

De discussie is emotioneel geladen. Dat christenen aandringen op elementaire menselijkheid spreekt vanzelf. Aan de andere kant: kunnen we de opvang van al die mensen die hiernaartoe komen wel aan? ‘Veiligelanders’, kansloze asielzoekers, belasten niet alleen het systeem maar veroorzaken ook met crimineel gedrag de meeste overlast. Uitgeprocedeerden die het land zouden moeten verlaten, raken we moeilijk kwijt. En de stroom mensen (er is niets mis met deze uitdrukking) die deze kant op willen en zullen komen, zal naar verwachting groeien, en zou zonder bedenkelijke maatregelen (Turkijedeal, het optreden van Frontex) nog veel en veel groter zijn.

 

Begrijpelijk

Intussen is het begrijpelijk dat al die mensen maar al te graag deze kant op komen. Velen ontvluchten levensgevaar in conflictregio’s of zijn radeloos in armoedegebieden en klimaatrampzaligheid. Hier lokken vrede, welvaart, een hooggeordende samenleving en sociale voorzieningen.

Het is een Europees probleem, Europawijd. Intussen zit Amerika met hetzelfde. We kunnen het wel een wereldwijd probleem noemen.

 

Beloofd

Laat hier de stem van de kerk klinken. Als geen ander is zij toegerust om de mythe van de maakbaarheid door te prikken. Want zij heeft een alternatief. De mensheid, die zichzelf in de nesten heeft gewerkt, kan zichzelf daar niet uit bevrijden. De kerk voert het beheer over het evangelie van de verlossing uit de zonde door God zelf, door zijn eigen Zoon. Zij heeft die oplossing niet in haar macht, zij kan het alleen maar laten klinken, en dat is haar roeping.

Wij kunnen de telkens opnieuw oplaaiende conflicten niet oplossen. Wij kunnen de onderlinge haat van mensen, hun machtswellust, hun zelfzucht en hun onverschilligheid voor het welzijn van hun gemarginaliseerde medemensen niet overwinnen, en de kloof tussen rijk en arm niet dempen. Wij hebben ook de natuur en het klimaat niet in de hand. Jezus heeft ons niet beloofd dat wij gerechtigheid en vrede in de wereld zullen vestigen; integendeel.

Als de kerk die boodschap van Christus in alle helderheid hoog blijft houden, kunnen christenen in  de politiek zich samen met anderen inzetten om nood te lenigen waar mogelijk.