De vervolgde kerk

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Afgelopen zondag (12 juni) was het de zondag voor de vervolgde kerk. Wereldwijd lijden zo’n 360 miljoen christenen onder geloofsvervolging, onderdrukking, geweld en discriminatie. In 2 Timoteüs 3:12 staat: ‘Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd’ (zie ook Handelingen 14:22, 1 Tessalonicenzen 3:3 en Romeinen 8:17). Maar waarom worden wij in Nederland dan niet vervolgd om ons geloof?

Door ds Rutger Heij

Augustinus zegt in zijn boek De stad van God: het lichaam van Christus wordt altijd vervolgd, maar niet altijd op dezelfde plaats. In het verlengde daarvan kun je ook denken aan wat er staat in 1 Korintiërs 12:26: ‘Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee’. De pijn van hen die vervolgd worden is ook onze pijn, in die zin lijden wij op dit moment ook. Of je vat vervolging op als lijden aan jezelf, dat je jezelf dingen ontzegt vanwege je geloof (Matteüs 16:24).

Wat ook nog kan is dat wij niet vroom genoeg zijn. Volgens 2 Timoteüs 3:12 roept vroomheid weerstand op. Is ons geloof misschien verworden tot een schijnvroomheid (vers 5)? Worden wij daarom niet vervolgd in Nederland, omdat ons geloof de scherpe kantjes toch al kwijt is?

Wat is vroomheid? Ik kijk daarvoor naar 1 Timoteüs 3:16. Paulus schrijft daar over het grote geheim van ons geloof (Grieks: vroomheid). Het grote geheim van onze vroomheid is Christus: ‘Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, Hij vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit’. Waar mensen het geschapene en het heilige vaak uit elkaar trekken als niet bij elkaar passend (4:3), daar verbindt Jezus het juist. Hij was met zijn aardse, lichamelijke leven volledig op de heilige God gericht. Hij verbindt in zichzelf hemel en aarde. Dat is vroomheid. God laat ons weten dat zo’n vroomheid weerstand oproept. Je krijgt daar sowieso mee te maken als christen. God laat ons dit weten omdat Hij ons voor een vroom leven wil behouden.

Ik vraag me af of wij 1 Timoteüs 3:12 wel serieus nemen. Verwacht jij in je leven te maken te krijgen met vervolging? En hoe ga jij om met de weerstand in jezelf? Wie zijn aardse, lichamelijke bestaan serieus op de heilige God wil richten, ontmoet weerstand in zichzelf (Romeinen 7:19). Ik denk dat wij onszelf moeten vervolgen: wij moeten onze zonden in de gevangenis gooien, wij moeten de neiging om voor onszelf te kiezen doden. Het evangelie in vervolging is dat het je heel diep aan Christus verbindt en aan elkaar als christenen. Nu kun je vervolging hier in Nederland niet oproepen. Ook is het niet de bedoeling om expres irritatie op te wekken (Kolossenzen 4:5-6, 1 Petrus 3:16). Maar de weerstand in jezelf uit de weg gaan is gevaarlijk. Dat is de keus voor jezelf, je verliest God ermee. Kiezen voor God roept weerstand op, al was het maar van de duivel. Hij zal je achtervolgen met verleiding en leugens en door in te spelen op je zwaktes. Dat mag je opvatten als een teken dat de Geest van God in je werkt (naar 1 Petrus 4:16), ook dat is het evangelie in vervolging. In onze strijd om ons aardse leven met de heilige God te verbinden, volgen we Jezus na (1 Petrus 2:21). Hij is de vroomheid zelfve. Dat redt ons.

Bid voor de vervolgde kerk. Bid voor de kerk in Nederland.