Een ‘grote vis’ veroordeeld

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Ratko Mladic is door het Joegoslavië-tribunaal definitief veroordeeld tot levenslang wegens oorlogsmisdaden. Als Servische generaal was hij onder andere verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica. In Nederland schrijnt nog steeds de vernedering van ons leger in Srebrenica, maar daarover wil ik het nu niet hebben.

Door ds Piet Houtman

Het Joegoslavië-tribunaal is opgericht door de Verenigde Naties in 1993, na verscheidene veroordelende en waarschuwende resoluties van de Veiligheidsraad. De overheid “voert het zwaard niet voor niets” (Romeinen 13: 4). Dat bijbelgedeelte wijst het gezag van de overheid aan als van God afkomstig. God wil dat door middel daarvan degene die het kwaad doet zijn verdiende straf krijgt. In onze tijd is er ook internationale rechtsorde en rechtsmacht, die door landen van over de hele wereld wordt erkend. Zou je in sommige gevallen nog kunnen spreken van ‘rechtspraak door de overwinnaars’ (bijvoorbeeld in Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog), bij het Joegoslavië-tribunaal is daar geen sprake van.

God zorgt voor straf

Er wordt vaak sceptisch gesproken over de Verenigde Naties. Meestal is de Veiligheidsraad in internationale conflicten machteloos. Veel gereformeerden hebben ook weerstand tegen zulke internationale samenballingen van macht, zoals ook de Europese Unie is: het zou een vertoon zijn van wereldse machtsopbouw tegenover God en een gevaar voor de soevereiniteit van landen als Nederland. Maar hier zien we een internationale rechtbank, een overheidsinstantie, die recht heeft gedaan. Ook daarop mogen we Romeinen 13 toepassen. God heeft dit tribunaal willen gebruiken om een oorlogsmisdadiger zijn verdiende straf te geven.

Geen berouw

We zagen een man die zichzelf onschuldig vond. Zijn advocaten voerden gebrek aan bewijs aan als grond voor vrijspraak, naast zijn slechte gezondheid als reden waarom hij niet terecht kon staan. Er zijn op de Balkan nog hele volksstammen die mannen als hij ophemelen als hun strijder. Er is geen spoor van berouw. Zulke mensen zijn er: tot het uiterste hardnekkige massamoordenaars. Zij ontlopen hun straf niet. Mladic is 79, hij zal niet lang meer te leven hebben. Mag je bidden voor de bekering van zo iemand? Het hoeft niet (1 Johannes 5: 16). Deze veroordeling door een aards tribunaal is nog niet Gods eindoordeel. Maar er is wel in te zien hoe God wil oordelen. Hij wil dat er recht wordt gedaan, recht aan slachtoffers, aan gevloeid bloed, en aan nabestaanden, die blij zijn met het vonnis over hun kwelgeest. Recht, dat de vrede dient.

God wil dat wij de overheid respecteren – Hij wil dat wij, alle mensen, Hém respecteren.