Engelen- en mannenkoren in de gloria! (deel 2)

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Mag ik u van harte feliciteren? U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David (Luc. 2,11 NBG51)! Raar om zo te beginnen? Uiteraard weet ik ook wel dat dit heel lang geleden is gebeurd. Maar net als dat we goede redenen hebben om ieder jaar onze eigen verjaardag te vieren, zo goed is het om kerst te vieren en stil te staan bij de geboorte van de Here Jezus. Het was namelijk een gebeurtenis die de wereld voorgoed zou veranderen!

Door Jorrit Woudt

Zondag 1 januari 2023
Nieuwjaarsdag

Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw! (Klaagl. 3,23)

Op deze eerste (zon)dag van het nieuwe jaar wens ik u natuurlijk veel heil en zegen! En völ geluk in tuk, zoals men dat hier in Twente zo mooi placht te zeggen. Dat het u allen in geestelijk en muzikaal opzicht wel mag gaan in het komende jaar 2023. Wat de toekomst brengen moge, we weten het niet. Maar deze zekerheid hebben we wel: de HERE zal met ons meegaan (Deut. 31,8 BGT). Want bij de aanvang van het jaar staan wij beschroomd, met drempelvrees, als Gij niet met ons meegaat, waar de nieuwe dag verrees (GK06 138:2). Bij alles wat ons bezighoudt, waar we ons zorgen over maken of misschien wel tegenop zien, mag dat ons een rotsvast vertrouwen geven. Zoals Hij er het afgelopen jaar iedere dag, ieder uur, ieder moment was, zo zal Hij er ook het komend jaar voor ons zijn. We kunnen altijd op Hem aan, want Hij is trouw (2 Tess. 3,3). Wat dat betreft lijkt het misschien vreemd om het nieuwe jaar te beginnen met een tekst uit Klaagliederen, maar bemoedigender kan haast niet! Vorige week vierden we het Kerstfeest; Gods reddingsplan werd werk in uitvoering. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw (Gal. 4,4 HSV). En daarom kunnen en mogen wij, juist aan het begin van een nieuw jaar, vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Hij zal ons de weg van zijn waarheid wijzen en ons onderrichten, want Hij is de God die redt, op Hem blijven we hopen, elke dag weer (Ps. 25,5). Vorige week hoorden we het Westlands Mannenkoor, vandaag is de beurt aan het Christelijk Residentie Mannenkoor. Een koor van bijna 100 jaar oud, waar illustere zwaaimeesters als Arie Pronk en Aad van der Hoeven aan verbonden waren. De bekende bewerking (met tegenzang) van het ‘Ere zij God’ waar we vorige week naar luisterden is van de hand van Jan van der Waart (1914-1992), ook een oud-dirigent van CRM (1951-60 en 1973-77). Hij studeerde cello, fagot en compositie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en werd op 22-jarige leeftijd solo-fagottist in het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Later volgde hij directielessen in binnen- en buitenland en zette hij een eigen koorpraktijk op. Als dirigent was hij verbonden aan verschillende koren en orkesten en daarnaast werkte hij als muziektherapeut in verscheidene psychiatrische instellingen. Hij componeerde koor-, orkest- en filmmuziek. Vandaag opnieuw een arrangement van zijn hand; een toepasselijk lied aan het begin van een nieuw jaar. ‘Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad, wees Gij mijn gids. Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor, dan ben ‘k gerust en veilig volg ‘k uw spoor.’

Klik hier voor de link naar het Youtube-filmpje