Goede voornemens 1/2

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Stoppen met roken, gezonder eten, een paar kilo’s afvallen. Wat minder alcohol en wat meer sporten en aandacht voor je wederhelft, kinderen of vrienden. O ja, en ook iets meer uit de Bijbel lezen; dat was het afgelopen jaar wat karig, om heel eerlijk te zijn. Aan het begin van een nieuw jaar nemen mensen zich vaak van alles voor. Op zich niks mis mee. Wat zijn uw goede voornemens voor 2023? Of doet u daar niet aan…?

Door Jorrit Woudt

Zondag 22 januari 2023
3e zondag na Epifanie

Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken (Spr. 16,3).

Een nieuw jaar; nieuwe ronde, nieuwe kansen! Januari is de maand van de goede voornemens. Hebt u zich ook voorgenomen om het komende jaar dingen beter of, op z’n minst, anders te doen? Of hebben teleurstellende ervaringen uit het verleden ervoor gezorgd dat u er maar niet meer aan begint? We zijn inmiddels al wat jaren gewend aan ‘Stoptober’, een initiatief om mensen de maand oktober niet te laten roken in de hoop dat ze er daarna helemaal mee stoppen. Daarnaast is er ook ‘Dry January’, de aansporing om een maand lang geen alcoholische dranken te nuttigen. Voorbeelden van een nobel streven om de medemens iets gezonder en gelukkiger te laten zijn.

Singtember

Misschien kunnen we er nog wat wervends aan toevoegen, bijv. ‘Singtember’, een oproep om meer in koorverband te gaan zingen. Want zingende mensen zijn blije mensen! Goede voornemens, op zich niet verkeerd. Een nieuw jaar ligt voor ons als een onbeschreven blad. Prima om gemotiveerd, met hernieuwde energie, plannen te maken en je dingen voor te nemen. Toch weten we ook allemaal: de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak (Mat. 26,41 NBG51). Hoe vaak blijft een voornemen niet slechts een voornemen of strandt het voordat het goed en wel van de grond is gekomen? Of houden we het misschien een aardig tijdje vol, maar komt toch op den duur de klad erin?

Gefrustreerde voornemens

Het kan ons zelfs zó frustreren dat we ons maar niks meer voornemen. En dan hebben we het alleen nog maar over de ‘kleine dingen in het leven’. We kunnen ook gebukt gaan onder heftige gevoelens van mislukking en falen, die dieper gaan dan ‘Blue Monday’ (16 januari). Als je bijv. meer werk wilt maken van je relatie met God en je voorneemt om regelmatiger te bidden, maar het lukt je niet omdat ‘de tijd ontbreekt’. Of je wilt werken aan je geloofsontwikkeling door gezamenlijke bijbelstudie en meer investeren in contacten met medegelovigen, maar het komt er simpelweg niet van vanwege je drukke gezin. Of je weet dat je huwelijk lijdt onder het werk als zzp-er dat jou helemaal opslokt, maar je kunt er niets aan doen omdat je (financieel) het hoofd nog maar net boven water kunt houden. Dan kunnen goede voornemens een last op je schouders zijn, een steen op je hart. Je wilt wel, maar het lukt je niet!!

Morgen doe ik het beter

In zijn lezenswaardige boekje ‘Morgen doe ik het beter’ schrijft prof. dr. Herman Selderhuis in het voorwoord: ‘Van heel mijn christen-zijn zou ik willen dat het morgen beter was dan het vandaag geweest is. Maar omdat ik me bijna iedere dag voorneem het morgen beter te doen, vraag ik me af of het met mijn christen-zijn ooit nog wel wat zal worden.’ Zeg eens eerlijk, hebt u zich dat al ook niet eens afgevraagd? Dan is het goed om dat boekje eens te lezen. Maar nog beter is het om te luisteren naar onze Heer Jezus, die zegt: ‘Kom allen bij Mij, jullie die onder lasten gebukt gaan. Neem mijn juk op je: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, mijn juk is zacht en mijn last is licht’ (Mat. 11,28-30). Bij Hem mag je elke dag opnieuw beginnen. Denk terug aan de tekst van nieuwjaarsdag: elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden (Klaagl. 3,22-23). Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw (Ps. 103,8). Wij leven en geloven met vallen en opstaan. Maar gelukkig: God is onze helper, de Heer is het die ons leven draagt (Ps. 54,6). Laten we onze handen naar Hem uitstrekken, zijn zorg en liefde zoeken. Hij houdt ons in zijn hand.