Goede voornemens 2/2

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Stoppen met roken, gezonder eten, een paar kilo’s afvallen. Wat minder alcohol en wat meer sporten en aandacht voor je wederhelft, kinderen of vrienden. O ja, en ook iets meer uit de Bijbel lezen; dat was het afgelopen jaar wat karig, om heel eerlijk te zijn. Aan het begin van een nieuw jaar nemen mensen zich vaak van alles voor. Op zich niks mis mee. Wat zijn uw goede voornemens voor 2023? Of doet u daar niet aan…?

Door Jorrit Woudt

Zondag 29 januari 2023

4e zondag na Epifanie
Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij, die Hem roepen in vast vertrouwen (Ps. 145,18).

We hadden het over goede voornemens. Over de mooie, maar ook de moeilijke kanten die daaraan zitten. Maar als we dan toch voornemens zijn één voornemen te proberen, laten we ons dan voornemen om dicht bij God te leven en regelmatig contact met Hem te hebben. En dan niet alleen door trouw naar de kerk te gaan en uit de Bijbel te lezen, maar ook door met Hem te spreken. Dat wil Hij graag: zoek mijn nabijheid (Ps. 27,8); een bijbelse opdracht (Kol. 4,2). Communicatie is immers onontbeerlijk voor een goede, intieme relatie. En je mag zeker weten: als je tot Hem roept, zal Hij antwoorden (Jer. 33,3; 1 Joh. 5,14). Je klopt nooit tevergeefs bij Jezus aan.

God spreekt anders dan wij

Nee, Hij praat niet terug zoals wij misschien graag het liefst zouden willen, zoals in een gesprek dat wij mensen met elkaar kunnen hebben. Maar dat neemt niet weg dat God wel degelijk tot ons spreekt. Allereerst door zijn Woord dat Hij ons gegeven heeft. Een tekst die je op het juiste moment bemoedigt of een lied dat je raakt. Maar ook door zijn Geest die in ons werkt, en in mensen om ons heen. Vraag Hem of Hij je opmerkzaam wil maken voor wat Hij jou te zeggen heeft: ‘Heer, open hart en mond en oren (LB 314:3). Zoals de Psalmdichter ons vertelt wat er gebeurde toen hij de HEER aanriep in zijn nood, omdat doodsbanden hem beknelden en helse angst hem elke troost ontnam. Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig; de HEER is groot, genadig en rechtvaardig en onze God ontfermt zich op ’t gebed (Ps. 116:3 OB). Zien wij dat God reageert op ons gebed? Al is het dan misschien niet direct en op de manier die wij voor ogen hebben…

Gebed vraagt om geloof

Zacharias en Elisabet hebben God gebeden of Hij hun kinderwens wilde vervullen. Maar op het moment dat Hij dat gebed verhoort (Luc. 1,13) hecht Zacharias er geen geloof aan (Luc. 1,20). En toen Petrus door Herodes was gearresteerd en onder zware bewaking in de gevangenis zat opgesloten, bleef de gemeente voortdurend voor hem bidden. Maar toen hij door een engel werd bevrijd en bij hen aanklopte, verklaarden ze het dienstmeisje, dat naar de deur was gegaan, voor gek. Als we bidden, verwachten we daar dan ook veel van? Staan we wel echt open voor verhoring? Immers, het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet (Jac. 5,16).

Aansporing

We laten ons aansporen en in beweging zetten door The Oak Ridge Boys, een Amerikaans gospel-mannenkwartet, om het komende jaar eens wat vaker het aangezicht van de Heer te zoeken. Gods vertrouwelijke omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont (Ps. 25:7 GK). Laat het niet aankomen op alleen de gezamenlijke zondagse ontmoetingen in de kerk, maar ga ook regelmatig persoonlijk met Hem in gesprek, in gebed. Trek je terug, sluit de deur en bid (Mat. 6,6). Vertel Jezus over je problemen; Hij luistert, zelfs als je fluistert. Al heb je twijfels of angsten of staan de tranen in je ogen, je kunt dag en nacht bij Hem terecht (denk aan Nicodemus, Joh. 3,2). Je zult merken; zelfs een kort gesprekje met Jezus zal je goed doen!

Klik hier om The Oak Ridge Boys te belsuisteren