Het werk van God is er wel!

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Niet alles kan. En zeker niet alles tegelijk. We kunnen niet én voldoende huizen ter beschikking stellen aan woningzoekenden én een intensieve land- en tuinbouw in ons hoogwaardige voedselpatroon laten voorzien én voldoende natuur hebben om te recreëren en om onze kinderen en kleinkinderen een gezond leefklimaat na te laten. Om van andere items op ons behoefte- en verlanglijstje nog maar te zwijgen.

Niet alles kan overal. Ons welvaartspatroon vraagt al te veel van onze wereld – als mensen in andere gebieden ook datzelfde niveau willen lopen we helemaal vast als aardbewoners. Er zijn grenzen aan de groei. Dat zei de club van Rome in 1973 al. Zelfs als mensen allemaal verlangen naar hetzelfde niveau van vrede en vrijheid en rechten – we krijgen de Poetins van deze wereld niet voor een internationaal gerechtshof, veel graaiers en misbruikers kunnen hun gang gaan en doofpotten en beerputten blijven voor onbepaalde tijd dicht.

Er zijn best veel deskundigen die meedenken over hoe het anders zou moeten én hoe het anders zou kunnen. Een innovatierubriek op BNR of een reeks artikelen over langdurig succesvolle bedrijven geeft vaak nieuwe moed. Politici zetten zich voor meer dan honderd procent in en proberen groepen zoveel mogelijk recht te doen en hun belangen tegen elkaar af te wegen. Er is hoop!

Eigenbelang

Wat zou het mooi zijn, denk je dan, als dat allemaal gerealiseerd zou worden! Maar dat gebeurt niet. En dat wordt ook steeds duidelijker. Populisme heeft de overhand gekregen. We wíllen het niet. Elke groepering gaat voor z’n eigen belang: de terraszittende klasse, de boeren, Nederland in Europa, het rijke Westen in de wereld.

Onder ogen zien

Laten we dat maar onder ogen zien als christenen. Juist als je vol idealisme én vol inzicht probeert de wereld tot een betere plek te maken, zie je dat je met al je inzet te weinig bereikt en dat wát je bereikt je bij de handen afbreekt.

Prediker over het werk van God

Laten wij in een bevoorrechte wereld, vol welvaart en mogelijkheden en denkkracht en gezonde ondernemingslust, ons iets meer van de wijsheid van Prediker eigen maken. Lucht en leegte – máár: heb ontzag voor God. Je kunt zijn werk niet begrijpen, niet naspeuren, laat staan dat je het zelf in de vingers krijgt. Maar het is er wel! Het liep uit op een kruisiging. En toch bereikt Hij zijn doel. Het gaat door een enorme crisis heen, maar door de dood heen komt er een levende mensheid in een levende wereld. Bevoorrecht ben je als je dat mag zien en daarin mag delen.

Dan kun je, zonder irreële illusies en overspannen verwachtingen die teleurgesteld worden, doen wat je hand vindt om te doen. Met de échte, solide hoop, de enige: de hoop op God en op zíjn redding. Misschien kun je de wereld een beetje beter maken, zonder je te verbeelden dat onze actie tot het koninkrijk van God leidt.

 

Door drs Piet Houtman