Kroonbede

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Rond Prinsjesdag wordt in veel plaatsen de ‘Kroonbede’ gehouden. Het woord zelf is een leuke variatie en rake verwijzing naar de ‘Troonrede’.

Het begon in Den Haag zelf, het hol van de Nederlandse leeuw, en was de aanleiding de geleidelijke verbleking van de traditionele bede aan het eind van de Troonrede (voor zover ik me herinner).

Oproep

In ieder geval is het zinvol om te doen. De Bijbel roept de christenen op om voor alle mensen te bidden, tot de gezagsdragers toe.

Die oproep geldt voor gelovigen over de hele wereld, van de meest christelijke landen (een eilandstaat in de Grote Oceaan) tot de meest atheïstische (zoals Noord-Korea) met de meest goddeloze overheden.

Waar het niet om gaat

Om die oproep goed te begrijpen moeten we dus niet speciaal aan de Nederlandse situatie denken. Het gaat er niet om dat onze staat van oorsprong (in de zestiende eeuw) een sterk christelijk stempel had, een gereformeerd stempel zelfs. Bidden voor de overheid doen we niet uit nostalgie, treurend om de secularisatie.

Hoe we daar ook over denken, in de gebedsoproep voor de overheid gaat het daar niet om.

Hij regeert

Waar dan wel om? In de eerste plaats om de erkenning dat overheden door God aangesteld zijn. Daarom moeten we ze respecteren. Hou, ook bij veel kritiek, hun positie in de samenleving in het oog.

Vervolgens geeft het ook stuur aan onze levenshouding. Christenen zijn geen oproerige mensen. Ze hebben een scherp oog voor misstanden, ze kunnen daar ook zelf onder lijden, maar een impuls om extreem te reageren beheersen ze. We kennen in ons hart de Heer in de hemel, die regeert over alle mensen, tot de hoogstgeplaatste en machtigste toe, ook al kunnen ze verantwoordelijk zijn voor het grootste onrecht. Hij ziet het. Van Hem verwachten we regering, aan Hem vertrouwen we die toe.

Ten slotte bidden we dat God de machtigen zal leiden waarheen Hij wil. De gebedsoproep is erop gericht “dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen”. “Laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel.” Heer, laat uw Geest van wijsheid hen leiden – ook als ze dat zelf niet van U vragen, bidden wij het voor hen. Dat zal de onderdanen, de burgers zowel als de vreemdelingen, tot zegen zijn.

 

Drs. Piet Houtman