Mede mogelijk gemaakt door…

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Het kerkelijk leven komt deze weken weer op gang. Het is de tijd van startzondagen voor de gemeente, escaperooms voor de oudere jeugd, barbecues voor eerstejaars catechisanten. Op allerlei manieren zoeken we contact, maken we kennis en kijken we vooruit.

Door ds. Rutger Heij

Daarbij is het goed om te bedenken wat het doel is van gemeente zijn. De hierboven genoemde activiteiten zijn in zichzelf niet kerkelijk. Ook sportverenigingen houden barbecues en escaperooms. De kerk van Jezus Christus kent een sterk horizontaal aspect: je bent als mensen bij elkaar, doet leuke dingen, praat over vakantie, werk en politiek. In sommige gemeenten zijn de onderlinge banden gekleurd door familierelaties of banden die je in een kleine dorpsgemeenschap nou eenmaal hebt (ons kent ons). In gemeenten waarin men van alle kanten is komen aanwaaien wordt soms gesproken van ‘los zand’. Toch is in zulke gemeenten eerder zichtbaar dat Christus degene is die je aan elkaar verbindt, het zogenaamde verticale aspect.

Je zou kunnen afgeven op de gewone horizontale banden die er in een gemeente zijn. Christus vergadert (beschermt en onderhoudt) zijn kerk, belijden we in v/a 54 van de Catechismus. Moeten onze onderlinge banden in de gemeente dan niet voortkomen uit ieders band met Hem? Juist in de kerk kies je elkaar niet uit, word je bij elkaar geplaatst en moet je het met elkaar zien uit te houden in liefde en trouw. Toch is er meer over te zeggen. Als ik naga wat de contouren zijn van het koninkrijk van God kom ik (bijvoorbeeld via Openbaring 21) uit bij de volgende beschrijving: het is een samenleving van mensen door God gevormd, waarin Hij centraal staat en waarin Hij aanbeden wordt. Wellicht opvallend in deze omschrijving is dat het gaat om een samenleving van mensen. Wij denken bij het koninkrijk van God vooral aan God en de relatie met Hem. Maar ze zijn niet los verkrijgbaar, de relatie met God verbindt je aan de medemens en de relatie met de medemens lukt alleen als je hem/haar ziet als schepsel van God.

En het is juist in de kerk dat het koninkrijk al zichtbaar wordt, dat het koninkrijk geoefend en gevierd wordt. De gemeente is ook een samenleving van mensen door God gevormd, waarin Hij centraal staat en waarin Hij aanbeden wordt. Nog niet volmaakt, maar dit is wel het ideaal. Dat maakt de gemeente anders dan een muziek- of sportvereniging. Bij alle gezelligheid die we in de gemeente zoeken en organiseren bedenken we dankbaar dat Jezus dit mogelijk heeft gemaakt. Hij overwon het menselijk egoïsme, de angst en argwaan. Hij geeft ruimte voor vertrouwen, geduld en incasseringsvermogen. Om dat in beeld te blijven houden ontmoeten we elkaar in de gemeente ook rond bijbelstudie, gebed, erediensten en geloofsgesprekken. Die activiteiten borgen de hemelse bron van ons aardse geluk.

Ik wens ieder een gezegend nieuw kerkseizoen.