Onder Vaders vleugels

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Door heel de Bijbel heen lezen we over Gods trouwe zorg en bescherming. Bij Hem kun je schuilen, onder Vaders vleugels, bij Hem ben je veilig. Duisternis hoef je niet te vrezen, pijlen van de vijand raken je niet (Ps. 91,5), er overkomt je niets als je je toevlucht zoekt bij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij tilt je op tot ongekende hoogte en al zwevend op zijn vleugels ben je sterk!

Door Jorrit Woudt

Zondag 23 oktober 2022
19e zondag na Trinitatis

Breng mij op de rots hoog boven mij, U bent altijd mijn schuilplaats geweest (Ps. 61,3-4).

Een gevleugeld dier dat een aantal keren in de Bijbel genoemd wordt is de adelaar (arend). Een groot en machtig dier. Een roofvogel met een spanwijdte van soms wel 2 tot 3 meter, een grote scherpe snavel, sterke poten en krachtige klauwen. Daarnaast een uitstekend gezichtsvermogen, waarmee ze in de lucht vanaf grote hoogte hun prooi op de grond kunnen waarnemen. Een veelgebruikt symbool, denk aan de standaard van de Romeinse legioenen en Napoleon, of de wapens van Duitsland, Polen en Rusland en het grootzegel van de Verenigde Staten. Maar ook dichterbij huis, op de vlag van Arnhem prijkt het imposante dier. Het verhaal gaat dat een adelaar z’n jongen uit het nest kukelt om ze te leren vliegen. En als dat mis dreigt te gaan, dat hij dan mee-valt, door z’n grotere gewicht de jongen in de val inhaalt en zo onder ze komt om ze op te vangen. Of het waar is weet ik niet. Even zoeken op internet laat zien dat de meningen over de betrouwbaarheid van dit verhaal nogal uiteen lopen. Los daarvan is het natuurlijk wel een mooie vergelijking: ter wille van ons mensen en van ons behoud is Jezus neergedaald uit de hemel (Geloofsbelijdenis van Nicea) en heeft Hij ons, die in zonde waren gevallen, opgevangen en een plaats gegeven in de hemelsferen (Ef. 2,6). De steenarend bouwt het nest bij voorkeur heel hoog, op een rotswand in de bergen of in de kruin van een boom (Jer. 49,16). Veilig en onbereikbaar voor vijanden. De adelaar is een hoogvlieger. Zoals een arend zijn nest beschermt en boven (of misschien dus onder) zijn jongen zweeft, zo spreidde de HEER zijn vleugels uit en droeg zijn volk op zijn wieken (Deut. 32,11). Gebruik makend van de thermiek laat het dier zich voortzweven op de wind. Zo snel als de adelaar zich voortbeweegt (Jer. 4,13; Klaagl. 4,19), zó vlug maakt God onze voeten (Ps. 18,34a). En zo hoog als de adelaar vliegt (Ob. 1,4; Openb. 8,13), zó doet de HEER ons op toppen van bergen staan (Ps. 18,34b). Vestig je hoop op Hem, dan krijg je nieuwe kracht en sla je je vleugels uit als een adelaar (Jes. 40,31). Als Jezus je draagt ben je veilig. Hij tilt je hoog op een rots (Ps. 27,5c) en geeft je vaste grond onder de voeten (Ps. 40,3). Zoals Josh Groban het zingt in het populair geworden lied: ‘You raise me up, so I can stand on mountains, I am strong, when I am on your shoulders’. Tegelijk mag je je laten meevoeren en dragen door de Geest. Zoals verwoord in het overbekende opwekkingslied 488. Een aantal jaren geleden was ik daar helemaal op uitgekeken omdat ik het zo vaak moest spelen in diverse diensten. Totdat ik als verjaarscadeau van iemand de cd ‘Symphony of Hope’ kreeg met daarop een instrumentale versie, ‘The power of Your love’. Soms wordt zonder tekst meer gezegd…

Klik hier voor het YouTube-filmpje.