Stil, luister

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
4 mei, Dodenherdenking. Deze keer denken we ook aan Oekraïne. In de twee minuten stilte op de Waalsdorpervlakte hoor je op de tv alleen vogels zingen. Dat gaat door. Stralende dag of bittere rampzaligheid, elke meimorgen klinkt het weer nieuw en fris, veelstemmig, luid en opgewekt.

Door drs Piet Houtman

Zouden vogels ook trauma’s kennen? We hoeven de natuur niet te idealiseren. Zouden ze het merken dat ze met minder zijn dan voorgaande jaren? Je ziet er in deze tijd ook regelmatig een dood op straat liggen. Zou het ze nog dwarszitten dat hun vorige legsel ten prooi is gevallen aan een sperwer? In ieder geval gaan ze door, ze leggen weer eieren.

Stil, je hoeft niet te zeggen wat voor vogel dit is. Luister, de schepselen eren hun Schepper. Ieder op z’n eigen manier, en zonder reserves. De natuur heeft een altijd weer verrassende kracht om zichzelf te herstellen. Ieder seizoen opnieuw; iedere dag opnieuw. Zo laat Hij zich kennen.

Heel zijn schepping looft Hem. Ook ménsen, die genieten en Hem danken. Of die met tranen van wanhoop tot Hem roepen: U bent nog de enige op wie wij hopen!

Zouden de vogels ook merken dat er zoveel mensen zijn die dat niet doen? Die allerlei problemen zien en meningen met elkaar bediscussiëren over wat eraan gedaan zou moeten worden, maar Hem links laten liggen? Of die wel enthousiast zijn maar geen adres hebben voor hun dankbaarheid?

Stil. Luister weer.