Stromen van (levend) water in Zimbabwe

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
“Ik weet dat jullie kerkgangers het goede met de mensen voor hebben”, zei het traditionele dorpshoofd in Zimbabwe, en hij doneerde 24 hectare grond aan de kerk. Dit deed hij in de stellige overtuiging dat mensen die bij de levende God horen, hier op aarde zijn om de ander te dienen. Het dorpshoofd had gelijk.

Door Ruth de Jong (tekst) & Kor van der Helm (foto’s)

 

De kerk heeft in landen als Zimbabwe een bijzondere rol in de samenleving. Men heeft een groot vertrouwen in de kerk uitgesproken, maar verwachtingen zijn er ook. Het traditionele dorpshoofd verwachtte dat de kerk door het grondbezit zich zou gaan settelen, en dus zou blijven. De aanwezigheid van de kerk in zijn gemeenschap had voor hem grote voordelen, immers: de kerk zorgt voor de noden van de mensen in de gemeenschap. En de noden in Zimbabwe zijn groot: armoede, economische crisis én een gebrek aan schoon (drink)water.
Verre Naasten helpt mensen als ds. Kingstar Chipata en de gemeenteleden, die hun geloof delen in woorden én daden. Rondom Biddag 2023 vragen zij daarom aandacht voor de aanleg van waterputten in Zimbabwe!

Zorg voor mensen in nood
Ds. Kingstar Chipata is predikant binnen de ‘Church in Central Africa Presbyterian’ (CCAP). Hij is ervan overtuigd dat het evangelie van Jezus Christus weinig waarde heeft als het niet samengaat met de zorg voor mensen in nood. Zij zetten zich, naast het geven van bijbels onderwijs en het trainen van pastors, ook in voor betere leefomstandigheden. Zo is het gebrek aan schoon drinkwater een groot probleem. Mensen worden ziek en hebben geen geld voor medische hulp.

Gebrek aan schoon water

In Zimbabwe is de toegang tot schoon (drink)water geen vanzelfsprekendheid. In plaatsen als Makwechere en Mkoba op het platteland lopen vrouwen en kinderen elke dag  tot drie uur lang naar de rivier om water voor die dag te halen.  In arme wijken in de stad, zoals Norah en Sizinda, is er maar een paar keer in de week water beschikbaar bij centrale tap-punten. Vaak echt veel te weinig….
Het halen van water is een zware klus en de impact op gezinnen  is groot. Per gezin kan het verbruik van water op 200 liter per dag liggen, zeker wanneer je het wassen van kleding meerekent. Ds. Kingstar: “Ik zie veel kinderen die na het waterhalen te moe zijn om nog naar school te gaan. Anderen kiezen ervoor om thuis te blijven, omdat er niet voldoende water is om zichzelf te wassen of om hun kleding schoon en fris te houden. Dit leidt tot uitsluiting, leerachterstanden en houdt armoede in stand.”

Gezondheidsrisico’s

Daarnaast is schoon water noodzakelijk voor een goede gezondheid. Mensen hebben schoon water nodig om zich te wassen, te koken, voor toiletgebruik en als drinkwater. In gebieden waar geen schoon water is,  zie je dat COVID-19 zich makkelijker verspreidt en ziektes als malaria, cholera en tyfus veelvuldig voor. Het aanleggen van waterputten helpt mensen in nood en draagt bij aan een gezond leven.

Rejoice Botomani is leerkracht op een basisschool in Nora. Zij zegt: “Doordat er geen schoon water is loopt de gezondheid van onze kinderen gevaar. Door de bouw van waterputten kunnen kinderen weer veilig naar school. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van water ervoor dat mensen verse groentes kunnen verbouwen,  voor eigen gebruik, of voor de verkoop. Wij zijn God dankbaar voor de aanleg van waterputten en dat Hij jullie de liefde geeft om dit met ons te delen.”

Geloof delen


Wanneer mensen bij de put komen om water te halen delen ds. Kingstar en de gemeenteleden de liefde van God door hen te vertellen over Jezus Christus. Ds. Kingstar: “Jezus deed ons dit voor toen hij de vrouw bij de bron ontmoette.” Zo maakte ds. Kingstar onlangs nog mee dat er vijf gezinnen tot geloof kwamen en hun leven aan Jezus gaven. Daarmee is de aanleg van waterputten een prachtig voorbeeld hoe je geloof kunt delen in woorden én daden!

‘Maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft’. (Joh. 4:14 NBV)

Over het mission-werk in Zimbabwe

Verre Naasten vraagt dit jaar met Biddag in het bijzonder aandacht voor de aanleg van waterputten in Zimbabwe. De aanleg van waterputten is van enorme waarde voor de levens van mensen persoonlijk maar ook voor de maatschappij. De positieve impact zit ’m in geloof delen in woorden én daden. Ds. Kingstar Chipata, en de gemeenteleden, vertellen mensen die bij de put komen om water te halen over Jezus. Zo kan  ‘gewoon’ water, ‘levend’ water worden.

Bidt u mee? En mogen we vanuit dankbaarheid op uw steun rekenen? Help mee met de aanleg van waterputten in Zimbabwe! Ga naar www.verrenaasten/nl/biddag

Noot van de redactie: dit artikel is ingezonden door Verre Naasten en op hun verzoek in het Gereformeerd Kerkblad geplaatst. Dit artikel stond in editie 5-2023, van 3 maart 2023