Waarheid

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Het woord ‘stikstof’ zong rond in het nieuws. Ik begreep dat een lang smeulend probleem hevig oplaaide. Onontkoombaar, dacht ik. Maar als er beweerd werd dat het probleem gecreëerd was door veel te scherpe normen te stellen, wist ik niet wat ik daarvan moest denken. Terwijl ik door de coronadiscussie redelijk comfortabel heen gekomen was. Intussen heeft een krantenartikel met wetenschappelijke argumentatie mij weer overtuigd.

Door drs Piet Houtman

Ooit begon de natuurwetenschap kritische vragen te stellen bij de waarheid van de christelijke religie, en daarmee bij haar gezag. De discussie duurt voort tot op vandaag. Begaafde belijders maakten duidelijk dat sommige traditionele stellingnamen moesten worden verlaten, maar dat wetenschap binnen het christelijk leven een ereplaats toekwam. Voor velen, die het christelijk geloof in een reservoir plaatsten of afdankten, werd de wetenschap de ultieme waarheid, de diepste grond van hun bestaan. Kortom, de wetenschap kreeg de plaats die de godsdienst gehad had. Nu is het de beurt van deze gezagsinstantie om in twijfel te worden getrokken. Over het algemeen kennen wetenschappers tegenwoordig hun grenzen en kunnen ze hun bedrijf relativeren. Wetenschap is een voortdurende discussie, maar biedt wel betrouwbare inzichten.

Kind

Als kind leerde je: je mag niet liegen. Spreek de waarheid! Je kon toen nog niet overzien wat een brisant begrip ‘waarheid’ is. Je begon met het principe: waarheid is dat je zegt zoals het is. Hou je aan de feiten, heb daar respect voor. Later werd ‘waarheid’ breder en dieper. Zoals voor een Barneveldse Krant, die deze week zijn 150-jarig jubileum vierde. Die voert betrouwbaarheid in zijn vaandel. Ook misleiding is leugen. Jezus Christus zei: ‘Ik ben de waarheid’. Dat is een diepe uitspraak. Langzamerhand ben ik die beter gaan begrijpen. Je kunt de waarheid niet herleiden tot een simpele formule; ook niet tot de formule ‘De waarheid is een persoon’. Het komt erop aan dat je je leven op Hem bouwt.

Front

‘Waarheid’ blijkt telkens weer omstreden te zijn. Je moet ervoor opkomen. Dat is alle hens aan dek. Het vraagt intellectuele inzet met een hartelijke toewijding. In een tijd dat nepnieuws en complottheorieën brede ingang vinden, staan gezonde theologie, nuchtere wetenschap en integere journalistiek zij aan zij aan het front.