Wel erfzonde, geen erfredding

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Ik kom geregeld mensen tegen die aanschoppen tegen de erfzonde. Mensen die zeggen: waarom heb ik te maken met de gevolgen van de zonde van Adam en Eva? Want dat is de erfzonde, wij staan vanaf dag één van ons leven schuldig voor God. Wij hebben nog niets gedaan en toch zegt God: Ik veroordeel jou tot de eeuwige dood. Want je bent een mens, een nakomeling van Adam.

Door ds Rutger Heij

En wat het nog erger maakt: als het gaat over onze redding, die kun je niet erven. Vrijspraak van de straf krijg je niet automatisch mee bij je geboorte. Er is wel erfzonde maar geen erfredding. Het lijkt zo logisch: als Adam alle mensen heeft meegesleept in zijn val, neemt Christus dan alle mensen mee in zijn opstanding? Nee, en dat is een flinke tegenvaller.

Wie gaan delen in het geluk met God? Alleen zij die geloven in Jezus. God spreekt iedereen vrij die in Jezus gelooft (Romeinen 3:26). Wat is dan geloof? Wij gebruiken dat woord ook in ons normale taalgebruik. Iemand vertelt mij iets en dat geloof ik of niet. Spannender wordt het wanneer iemand mij iets belooft. Ook daarvan geldt, ik geloof het of niet. Geloven is erop vertrouwen dat een belofte wordt waargemaakt. Of je gelooft wat iemand jou belooft hangt af van twee dingen. Het eerste is, hoe ken jij die persoon? Is het een grappenmaker, is het iemand die jou al eerder voor de gek heeft gehouden, is het iemand die jou helemaal niet mag? Dan wordt het lastig om hem of haar te geloven. Het tweede wat helpt om te geloven dat iemand doet wat hij belooft, is dat je weet dat hij of zij het kan waarmaken. Met God is dat hetzelfde. God belooft ons het geluk terug te geven van het leven met Hem, het geluk van voor de zondeval. Of je dit gelooft hangt af van hoe je God kent. Ik geloof dit, want ik weet dat God van mij houdt. Bovendien weet ik dat God dit kan. Hij wil het en Hij kan het, dus ik vertrouw op zijn belofte. Geloven is een stellig weten en een vast vertrouwen, het is weten wie God is en daarom vertrouwen op wat Hij belooft.

Waarom wil God alleen hen redden die in Jezus geloven? Waarom die voorwaarde? Omdat het op het punt van vertrouwen mis ging bij de zondeval en omdat vertrouwen Gods doel is en blijft. God legt zich niet neer bij de vertrouwensbreuk van de zondeval. De manier waarop God werkt aan herstel van vertrouwen is dat Hij zijn eigen Zoon geeft. Zie je, zegt God, zo graag wil ik het goed hebben. Dat geloven is belangrijk. Geloven is niet zozeer de voorwaarde om gered te worden, het is veel meer de situatie die God op het oog heeft. Het is de situatie waar God met jou wil uitkomen: dat je leeft in vertrouwen op Hem. Dat Hij voor je zorgt, dat Hij dat blijft doen, dat Hij je liefheeft, dat Hij je eeuwig geluk wil geven en daar nooit op terug komt.

Gemakkelijk is dat niet. Geloven wordt moeilijk als je er niets bij voelt. Geloven wordt spannend als je de wetenschap er naast zet. En als mensen je vertrouwen diepgaand beschaamd hebben, hoe zou je God dan nog vertrouwen? Zorg er daarom voor dat je God steeds meer leert kennen, daardoor ga je Hem steeds meer vertrouwen. En ga oefenen met vertouwen. Begin in het klein: als het gaat over geld, gezondheid, later of je kinderen, – vertrouw je op God of vertrouw je op je eigen inzet, je spaarrekening, je pensioenregeling? Proef dat in jezelf. Wie erop heeft leren vertrouwen dat God in dit leven voor hem zorgt, zal er ook op kunnen vertrouwen dat God voor eeuwig voor hem zorgt.