Wonderful

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Kerst is 'the most wonderful time of the year' (Andy Williams). Maar wat maakt kerst zo vrolijk en bijzonder? Dat God vreugde geeft juist in blijvende moeiten. In Filippenzen 4:4 lees je een opdracht om blij te zijn: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.’ Rejoice in the Lord always (Henry Purcell). Maar hoe kan blijdschap nou een opdracht zijn?

Heer

In de zin ‘Laat de Heer uw vreugde blijven’, kun je het accent op drie plaatsen zetten. Op Heer, op vreugde en op blijven. In het eerste geval is de tegenstelling dat je je plezier in andere dingen zoekt. Ik denk dat wij van allerlei dingen blij worden, maar niet perse van Christus. Wij worden blij van mensen om ons heen, van goede cijfers, van complimenten, van uitgaan en vakanties. Daarom is het goed dat in de Bijbel de opdracht gegeven wordt om blij te zijn met Jezus. De dingen die ik hierboven noem kun je zomaar verliezen. Stort dan je leven in? Laat je vreugde in Jezus zo sterk dat dit donkere dingen in je leven in zijn licht zet.

 

Vreugde

Een tweede accent: laat de Heer uw vréugde blijven. We vieren de geboorte van Jezus, maar wat verandert er nou? 1) In de geboorte van Jezus wordt duidelijk dat God van ons houdt. Gods liefde zit in Hemzelf. Daarom houdt Hij van ons en daarom stuurt Hij zijn Zoon naar deze wereld om geboren te worden als mens. 2) In de geboorte van Jezus krijgen wij genade en vrede. God haalt een streep door onze schuld. Hoe? Jezus trok het naar zich toe en stierf er voor. 3) In Jezus is God nabij. Jezus is de Immanuël. We vieren de geboorte van Jezus omdat God daarin laat zien: Ik kom jullie helpen, Ik laat jullie niet in de steek.

 

Blijven

Een derde accent: laat de Heer uw vreugde blíjven. Ook bij dit accent wordt duidelijk waarom er een opdracht gegeven wordt. Je kunt je blijdschap in Christus verliezen. Maar zorg ervoor dat dit niet gebeurt. Wanneer wij dingen verliezen in het leven zeggen we wel eens: gelukkig heb ik dit of dat nog, en dan noemen we iets wat ons er door sleept. Filippenzen 4 leert ons zeggen: gelukkig heb ik Jezus nog. Juist ook in het verdriet. Dat is de vreugde van kerst. Dat is een hele diepe vreugde waarin we de liefde van God herkennen, en zijn genade en nabijheid. Het is een vreugde die de moeiten niet overschreeuwt maar ze in een ander licht zet.

 

Wij worden vaak blij van allerlei dingen maar we denken dan niet perse aan Christus. Je zegt, Hij is mijn redder, Hij is mijn verlosser, Hij is mijn zaligmaker. Ik hoop dat je ook leert zeggen: Hij is mijn vreugde. En als je geen moeiten hebt, oefen jezelf er dan in om tevreden te zijn, om genoeg te hebben aan Jezus.

Ds Rutger Heij