Sabbatsjaren

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Het jaar 2023 begon op een zondag en eindigde op een zondag. Een heel jaar ingeklemd door de zondag. Dit gold ook voor 2006 en 2017, om wat recente jaren te noemen, en de eerstvolgende keer is 2034. Met een knipoog naar het Oude Testament zou je dit sabbatsjaren kunnen noemen.

De sabbat was bedoeld om afhankelijkheid van God te leren. Wie zorgt er voor eten als jij een dag niet werkt? Dit werd helemaal duidelijk in het sabbatsjaar. Elk zevende jaar moest het land een jaar lang braak liggen. Maar niet zaaien betekent ook niet oogsten.

Vooraf ingevulde vrije dag

In Nederland is de zondag een vrije dag. Toch staat de rustdag onder druk. Ook kerkdiensten staan onder druk. De middagdienst verdwijnt in hoog tempo uit gereformeerde kerken. Ik heb het idee dat er iets raars gebeurt rond de middagdienst. Eerder konden we elkaar behoorlijk de maat in nemen rond werken op zondag. We wisten precies wie er wel en niet op zondag mocht werken: in de zorg ja, maar in een winkel, nee. Het liefst moesten de winkels in onze woonplaats dicht blijven. Bovendien moest je voorkomen dat anderen voor je werkten, dus je kocht geen ijsje op zondag, je zat niet op een terras of in een restaurant en ook niet in de trein. Maar de vraag die we volgens mij beter kunnen stellen is: mag je ontspannen op zondag? Heb je begrepen waar de zondag om gaat als je ’s middags in het bos loopt, Max Verstappen kijkt of familie bezoekt?

 

Als je wilt ontdekken dat God voor je zorgt moet je ophouden altijd maar voor jezelf te zorgen. Als je wilt ontdekken dat je op God vertrouwt moet je je eigen zekerheden los laten. Als je wilt ervaren dat God je blij maakt moet je stoppen met je eigen plezier te organiseren.

De zondag schuurt aan de samenleving

Ik heb de indruk dat wij de week aan de zondag laten knagen. Wat we door de week doen beïnvloedt onze zondag. Maar waarom zou je het niet omdraaien? In plaats van dat de week aan de zondag knaagt, kun je er ook voor kiezen om de zondag effect te laten hebben op je week. Je hoeft geen slachtoffers te zijn van hoe onze samenleving maar door raast. De zondag heet in de Bijbel ‘de dag van de Heer’. Dat is omdat Jezus op een zondag opstond uit het graf. Dat christenen op zondag bijeen komen heeft betekenis: zij willen leven uit de kracht van Jezus’ opstanding. Op Goede Vrijdag riep Jezus: het is volbracht! De betekenis van de zondag is dat je mag weten: alles wat er werkelijk toe doet in mijn leven is al gedaan door Jezus. Er zijn geen schulden meer die ik moet afbetalen, er is geen toekomst meer die ik moet zien te bereiken, er is geen carrière meer die ik moet zien te maken. Ook als ik deze week niks zou doen worden mijn zonden vergeven, zorgt God voor me en wordt het weer zondag.

 

Onderga die schurende zondag. Met elementen daarin die je zelf niet zou kiezen. Een dag waarop je niet werkt, die je niet zelf plant en invult maar waarop je je laat stilzetten. Laat het een dag zijn die je ontregelt. Een dag die een beetje vreemd blijft in een leven dat je vooral zelf vult en organiseert. Laat het maar schuren. Vraag het je iedere zondag weer af: waarom doe ik dit, waarom ga ik niet gewoon door met mijn eigen leven? Omdat je wil leren blij te zijn met God en op Hem wil leren vertrouwen.

 

Door ds Rutger Heij