Een selectie van artikelen uit het Gereformeerd Kerkblad

Actueel

Laat je zien!


Je ziet steeds meer wandelaars ’s avonds met zo’n geel hesje lopen. Ook wie op de fiets door het donker moet doet er goed aan…
Lees meer
Actueel

Leren van kleren (2)


De goede (ook wel heilige of stille) week begint. De jubel klonk: ‘Hosanna!’ Maar een paar dagen later was het enthousiasme bekoeld, de stemming gedaald…
Lees meer
Actueel

Leren van kleren


De goede (ook wel heilige of stille) week begint. De jubel klonk: ‘Hosanna!’ Maar een paar dagen later was het enthousiasme bekoeld, de stemming gedaald…
Lees meer
Actueel

Wolven en mensen


De das is beschermd. Daar is een goede reden voor: de soort dreigt anders uit te sterven in ons land. Maar nu heeft de grootste…
Lees meer
Actueel

Stromen van (levend) water in Zimbabwe


“Ik weet dat jullie kerkgangers het goede met de mensen voor hebben”, zei het traditionele dorpshoofd in Zimbabwe, en hij doneerde 24 hectare grond aan…
Lees meer
Actueel

Belijdenisgeschriften en kerkorde in de NeGK


Op verschillende plaatsen in het land zijn door de groep BezinningGKV regio-avonden georganiseerd. Het doel was om bezwaarde broeders en zusters binnen en al afgescheidenen…
Lees meer
Actueel

Verloren Samaritanen Deel 1


Een gelijkenis is een verhaal om onderwijs te illustreren. Jezus vertelde gelijkenissen om zijn toehoorders de geheimen van Gods koninkrijk uit te leggen. Beelden uit…
Lees meer
Actueel

Winnen of verliezen


Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? De vraag waarmee de overheid campagne voert tegen polarisatie in de samenleving…
Lees meer
Actueel

Vast(en) zeker! Deel 2


De meesten van ons zullen zijn grootgebracht met goede zeden: genieten mag, maar maak het niet te gek. Een eerzaam leven verhoudt zich niet met…
Lees meer